Fokus på udvikling

E-mail:  cas@syddjurs.dk       Tlf.:  8753 5250 

Fokus på udviklingI Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs tager vi afsæt i hver enkelt borgers situation. Forskellige behov kræver forskellig indsats, og intet forløb er ens hos os.


Alle vores forløb er kendetegnet ved, at de varer så kort tid som muligt, men så lang tid som nødvendigt. Vejen til selvforsørgelse kan for nogen være fyldt med forhindringer, men på trods af det arbejder vi til stadighed for, at flest mulige af de borgere, der tilknyttes os, bliver selvforsørgende på kortest mulig tid.


Og hvor der er behov for det, hjælper vi Jobcenteret med den nødvendige skriftlige udredning for den videre sagsbehandling.

 

Henvisning til os sker via Jobcenterets sagsbehandler, og sagsbehandleren har ofte en ret præcis forestilling om, hvad et forløb hos os skal bruges til.

Det er vigtigt, at hver enkelt henvist borger også bliver helt klar over, hvad målet er med at være hos os, og derfor starter ethvert forløb altid op med en fælles forsamtale, hvor mål og forventninger afstemmes.


Overordnet vil der for alle, der henvises til os,

være fokus på en eller flere af disse områder:  • Nye kompetencer  • Sundhed  • Personlig udvikling  • Resourceafklaring

Nye kompetencer


På Center for Arbejdsmarkedsindsats er der mulighed for at lære noget nyt. Det nye kan være helt konkret på vores værksteder:

at lære at tilrettelægge en arbejdsgang, at udtrykke sig kunstnerisk, at passe et drivhus, at bruge en tykkelseshøvl,

at bage boller til mange, at sy en grillhandske eller at skrive en jobansøgning.

 

Intet for stort – intet for småt. Uddannelses- og erhvervs-vejledning er ofte en naturlig underliggende strøm.

Vores interne virksomheder Rådhuskantinen i Ebeltoft, og Genbrugsbutikken med vaskeriet i Ebeltoft har brug for hænder og hoveder til driften, men kan samtidig 

tage de skånehensyn, der måske er behov for i begyndelsen eller i det hele taget.

Derudover har vi et godt og forgrenet netværk af offentlige og private virksomheder, hvor der kan etableres eksterne virksomheds-praktikker - både som opkvalificering inden for et bestemt arbejdsområde og som afklaring af arbejdsevner eller interesse for et fag.

Sundhed og træning


I træningslokalet laver du sammen med vores fysioterapeut øvelser og forløb til både krop og sjæl.

Alle får et individuelt tilrettelagt program med brug af rummets konditions- og styrketræningsmaskiner, evt. suppleret med gå-, løbe- eller cykletur.


Vi ved fra mange videnskabelige undersøgelser, at træning er med til at bevare fysisk og mental sundhed, at en god fysisk form er med til at forbygge sygdom og et godt element i behandling af flere sygdomme som eksempelvis angst, depression, smertetilstande og hjerte-/karsygdomme. 


Derfor er fysisk træning en central del af dit forløb på centret. Vi lægger vægt på, at deltagelsen i motionen og træningen skal være en sjov og god oplevelse.

Træningen tilrettelægges af vores fysioterapeut, så vi sikrer, at du ikke overtræner eller belaster dig selv på en forkert måde og også taler med dig om motivation, modstand og krybdyrhjerner (ja, bare vent!).


I nogle tilfælde kan hun foreslå afprøvning af relevante behandlingsmetoder og hun leverer beskrivelser der kan bringe dig de rigtige steder hen i behandlingssystemet. Ofte kombineres træningen med aktivitet på genbrugscenteret.

 

Personlig udvikling


Det er vores erfaring at vejen til arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med dine faglige og personlige kvalifikationer.

Derfor arbejder vi både med udviklingen af dine arbejdsmæssige og dine menneskelige kompetencer.


Et vigtigt element i dette arbejde er, at du sætter fokus på din personlige udvikling og også har fokus på at udvikle nye strategier og måder at håndtere din livssituation på og de udfordringer, som du har i forhold til arbejdsmarkedet. 


Dette kalder vi for fokus på din personlige udvikling, og vores medarbejdere har en stor erfaring at vejlede og hjælpe dig til at finde nye løsninger.

 

Ressourceafklaring


For de borgere, der har brug for det – og for dem, der direkte henvises til det fra Jobcenteret – tilbyder vi arbejdsprøvning i vore egne værksteder og virksomheder eller eksternt som virksomhedspraktikker i lokalområdet.

Arbejdsprøvning tilrettelægges efter den enkeltes eventuelle skånebehov og efterfølgende laves en beskrivelse af borgerens arbejdsevne. Har du nogle spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på Tlf.: 8753 5250 eller på E-mail: cas@syddjurs.dk