Personale

E-mail:  cas@syddjurs.dk       Tlf.:  8753 5250 


Om os - PersonaleCenter for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs er kommunes afdeling for udviklingen af menneskelige og faglige kompetencer for ledige.


Vi arbejder med alle typer af ledige, og vi har et tæt samarbejde med Jobcenter Syddjurs om vores indsats.


Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs (der tidligere hed Projektcenter Syddjurs) er etableret i  forbindelse med kommune-sammenlægningen i 2007, og vi har i dag aktiviteter i Ebeltoft og Følle.


Foruden aktiviteter for ledige, driver vi også  Kantinen på Rådhuset.


Hanne Vestergaard  Vejleder  Tlf.  24 44 13 27  Mail-adresse have@syddjurs.dk       


Hanne arbejder som Vejleder i ’Udviklingstilbuddet’, omkring genbrugscenteret i Ebeltoft. Dvs. hun har mange samtaler, arbejder sammen med borgere og skriver rapporter og andet til Jobcenteret. 


Hun har arbejdet med udsatte borgere (især unge, men nu alle aldersgrupper) i 14-15 år som vejleder, mentor, coach og jobkonsulent.


Diplomuddannelse i Vejledning (Via University), cand.mag. i dansk og religion. Efteruddannet i coaching og KRAP (kognitiv ressourceorienteret og anderkendende pædagogik).


Arbejdserfaring i øvrigt fra div. ufaglært arbejde + underviser i gymnasiale uddannelser.


Jane L. Køngsdal  Mentor  Tlf.  29 38 30 14  Mail-adresse  jlk@syddjurs.dk


Uddannet Socialformidler i 1998.


Jane har videreuddannet sig som coach, stresscoach og angstbehandler og psykoedukator.


Jane har gennem mange år arbejde med mennesker der er psykisk sårbare, og arbejdet med

teknikker til eksponering og udvikling af brugernes evne til at kunne klare sig på trods af

psykiske barrierer.


Jane arbejder primært som mentor.


Kasper Fogh Mehl  Mentor  Tlf.  23 69 48 41 Mail-adresse  kafm@syddjurs.dk


Uddannet Socialpædagog I 2008.


Kasper har arbejdet 9 år på døgninstitutions-området, med unge og voksne med sociale, psykiske, kognitive og emotionelle vanskelligheder.


Kasper har kompetencer inden for vejledning, psykoedukation og medfølelsesfokuseret træning og behandling.


Kasper er aktiv inden for idræt og friluftsliv og bruger det gerne, hvor det giver mening, i arbejdet.


Kasper arbejder som mentor.


Annette Andersen  Projektleder  Genbrugscenteret  Tlf.  40 35 69 24  Mail-adresse aaaa@syddjurs.dk

 

Allround projektleder.

 

Annette har sine rødder i den praktiske verden, hvor hun bl.a. er uddannet tig-svejser.


Senere har hun taget en voksenpædagogisk uddannelse og årskursus i psykologi,

samt en introduktion til kognitiv coaching.


Annette har 20 års erfaring indenfor området og et godt netværk indenfor kommunen,

erhvervslivet og handelstanden.

Derudover har hun erhvervserfaring indenfor landbrug, butik, smedevirksomhed og rengøring.


Hun er projektleder på vores genbrugscenter i Ebeltoft.


Finn Løgstrup Klausen  Projektleder   Tlf. 30 53 99 50  Mail-adresse filk@syddjurs.dk


Uddannet som Klejnsmed i 1983, og har taget Maskinteknikkker uddannelsen i 1988.


Har efterfølgende efterudannet sig med Grundlæggende uddannelse for værkstedsassistenter, og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde.


Han har arbejdet 17 år ved Århus kommune, med arbejdsprøvning og beskæftigelse af borgere.


Finn er projektleder på genbrugscenteret i Ebeltoft.


Peter Lorentsen Vejleder  Tlf. 40 12 63 19 Mail-adresse pelo@syddjurs.dk

 

Uddannet butiksassistent i 1990, dekoratør i 1992 og pædagog i 1999.

 

Videreuddannet i systemisk ledelse i 2003 og KRAP i 2018.

 

Peter har arbejdet som butikschef og haft egen virksomhed. Har ligeledes arbejdet inden for det socialpædagogiske med autister. I kommunal regi har Peter arbejdet både som jobkonsulent og sagsbehandler.


Peter arbejder som vejleder på genbrugscenteret i Ebeltoft.Tommy Nymann  Projektleder  Tlf. 29 26 81 42  Mail-adresse tobn@syddjurs.dk


Tommy er leder af vores nyttejobhold "Nytten" der findes på Lerbakken 1, Følle, 8410 Rønde.


Mette Bro Lindblad  Fysioterapeut  Fysisk træning  Tlf. 30 53 99 39  Mail-adresse mebli@syddjurs.dk


Uddannet som fysioterapeut i 1996.


Mette har bl.a. arbejdet med rehabilitering på Bispebjerg Sygehus, på forskellige lokalcentre i Århus

med rehabiliterende træning, arbejdspladsvurderinger og hjælpemidler.  


Fra 2008 har Mette været ansat som fysioterapeut i Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs hvor hun arbejder med rehabiliterende træning, kostvejledning, sunde vaner og søvn.


Siden hendes ansættelse har hun videreuddannet sig indenfor rehabiliterende træning

med eksempelvis dynamisk stabilitets træning og ryg, skulder og nakke.


Derudover er hun uddannet som mindfulnessinstruktør.

Har du nogle spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på Tlf.: 8753 5250 eller på E-mail: cas@syddjurs.dk