Mission, vision

E-mail:  cas@syddjurs.dk       Tlf.:  8753 5250 

Om os - Mission og vision


Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs arbejder med udviklingen af menneskelige og faglige kompetencer for ledige.

CAS (der tidligere hed Projektcenter Syddjurs) er en del af afdelingen Mentor og vejledning i Erhverv og beskæftigelse.

Vi arbejder med alle typer af ledige, i et tæt samarbejde med resten af Jobcenter Syddjurs omkring vores indsats.


Foruden aktiviteter for ledige, driver vi også Kantinen på Rådhuset.

Mission og vision


Vores mission er:


  • Vi løser opgaver for og i samarbejde med Jobcenteret med henblik på at forene  menneskers behov for arbejde med virksomheders behov for arbejdskraft.


  • Med borgeren i fokus - og med afsæt i en bredspektret faglighed i personalegruppen  - sikrer vi, at flest mulige borgere bliver selvforsørgende.


  • Vi forpligter os på nytænkning, samarbejde og omsætning af ny viden på  arbejdsmarkedsområdet til en helhedsorienteret indsats for borgeren.

Vores vision er:


  • Borgerne skal opleve Center for Arbejdsmarkedsindsats Syddjurs som en virksomhed, der understøtter udvikling og forandring af værdi for deres livs- og arbejdssituation.


Vi forventer af os selv:


  • At vi behandler vores borgere, kolleger og samarbejdspartnere med respekt.


  • At vores borgeres  trives og udvikler sig under deres forløb hos os.


  • At vi stræber efter at lave de bedst mulige ydelser og løsninger for vores borgere indenfor de rammer, vi har til rådighed.


  • At vi arbejder sammen om at støtte borgere i deres arbejde med  udfordringer og muligheder.


  • At vores aktiviteter er forankrede i faglighed og viden om det, der virker.


Har du nogle spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på Tlf.: 8753 5250 eller på E-mail: cas@syddjurs.dk